systemisch coaching en familieopstellingen hilversum

 SYSTEMISCH WERK
Logo familieopstellingen bruin

Systemisch Werk door middel van: familieopstellingen, organisatie opstellingen, tafelopstellingen en systemische coaching

Een onverklaarbaar gevoel van onbehagen. Een subtiel gemis. Slecht om kunnen gaan met autoriteit en ongelijkheid op de werkvloer. De complicaties bij een samengesteld gezin. Allemaal vraagstukken die naast een praktische uitwerking ook vaak op een diepere laag verankerd zitten. Het systemisch werk brengt heldere, nieuwe inzichten.

INZICHT IS KIJKEN MET NIEUWE OGEN NAAR DEZELFDE REALITEIT.

Systemisch werken is een krachtige methodiek die veel inzicht biedt. Door middel van opstellingen kun je kijken naar conflicten met anderen of naar innerlijke conflicten, verlangens en patronen. Een opstelling laat zien dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. We kijken naar de onderlinge verhoudingen en hoe we de belemmerende patronen kunnen oplossen, zodat je weer vrijer wordt in je denken, doen en handelen.

Geef je innerlijk beeld vorm door middel van een opstelling met representanten, vloerankers of op de tafel. Door naar buiten te brengen van dat wat zo diep van binnen geworteld zit, kun je er een ander licht op laten schijnen en vanuit andere invalshoeken waarnemen. Het werken met opstellingen heeft een heel intuïtief karakter waarmee een diepere laag geraakt wordt. Interventies in het systeem om verstoorde dynamieken te herstellen hebben een helend effect op onbewust niveau en op het welzijn van mensen of organisaties.

Onder de bezielende begeleiding van een ervaren opsteller ontdek je belangrijke nieuwe inzichten die het systeem weer in balans brengen. Want iedereen heeft recht op een plek.

WAT KAN IK DOEN?

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Herken je het fenomeen dat je eenzelfde verhaal een aantal keer herhaalt bij vrienden, familie of wie het maar horen wil? Vaak is het iets wat je dwarszit en waar je niet helemaal goed uit lijkt te komen. Door het delen van deze kwestie met anderen, verlang je ernaar om meer helderheid te scheppen. Het wrange is dat vaak juist het tegengestelde gebeurt. We hypnotiseren onszelf met onze eigen waarheid en door de herhaling raken we als het ware in een trance.

Het is enorm verhelderend om de situatie of het dilemma op te stellen, neer te zetten zodanig dat we letterlijk vanuit een ander perspectief naar kunnen kijken. Door op deze manier de vershillende elementen te verplaatsen ten opzichte van elkaar ervaar je hoe de druk op de kwestie wordt verzwaard of juist verlicht.  Het doel is om helderheid en inzicht te creëren en het systeem waarin je werkt of leeft tot rust te brengen.

Ik bied verschillende werkvormen aan om systemisch te kijken naar jouw thema of vraagstuk:

je verlangen leven

Systemisch consult

Ze voelde veel onrust op het werk. Hoewel ze haar best deed had ze niet het gevoel dat ze gewaardeerd werd. In de opstelling bleek dat ze nog steeds onbewust op zoek was naar de waardering van vader. In de scheidingsperiode had ze destijds meer de kant van moeder gekozen. Tijdens de opstelling werd duidelijk dat ze als volwassene de waardering meer bij zichzelf had te zoeken, dat zorgde meteen voor meer rust op het werk.

In een systemisch consult kijken we één op één naar jouw vraagstuk vanuit systemisch perspectief. Door het opstellen in de ruimte krijg je letterlijk een ander zicht op dat wat er speelt. Je kunt de situatie vanuit verschillende, nieuwe perspectieven bekijken. Dit geeft nieuwe ruimte voor een andere zienswijze of aanpak.

Vragen kunnen betrekking hebben op onder meer loopbaan, gezinssituatie, toekomstperspectief, het maken van keuzes en het doorbreken van hardnekkige patronen.

Neem hier contact op voor meer informatie

dierbare met beperking

Familieopstellingen

Hij vond het na de tweede scheiding lastig om zich opnieuw te binden. Hij had verschillende relaties maar op een of andere manier liep het altijd spaak. Toch verlangde hij naar een nieuwe gezinssituatie voor hem en zijn zoon. In de opstelling werd duidelijk dat hij nog steeds op zoek was naar goedkeuring van zijn moeder. In haar ogen was geen vrouw goed genoeg voor hem. Er was veel verwarring over de rol en de plek van de verschillende vrouwen binnen dit systeem.  Nadat hij ze allen een juiste plek had gegeven en bedankt voor hun bijdrage aan zijn leven kon hij in volwassenheid zijn zoektocht voortzetten.

Tijdens de familieopstellingen werken we met representanten. Gezamenlijk creëren we een veld dat veel wijsheid bevat. De cliënt stelt een vraag en met behulp van de representanten werken we stapje voor stapje naar inzicht, rust en balans in het systeem.

Een bijzonder proces dat zich subtiel ontvouwt. Cliënten ervaren het soms alsof ze naar hun “eigen film” kijken.

Neem hier contact op voor meer informatie

loopbaan keuze

Veranderende familiesystemen

Na het verwerken van een pittige scheiding had ze hem gevonden. Bij hem vond ze rust en stabiliteit. Het gaf nieuwe energie om meer aandacht voor de kleintjes te hebben. Zijn tiener dochters kwamen om de week ook bij haar. In het begin was het aftasten maar na verloop van tijd voelde ze steeds meer onrust. Vooral aan tafel was de spanning om te snijden en ze ging meer en meer op haar tenen lopen. In de opstelling werd zichtbaar dat er verwarring was over de rol die zij vervulde in dit samengestelde gezin. Toen iedereen weer op de eigen plek stond kreeg ze zelf ook weer lucht.

Er zijn steeds meer samengestelde gezinnen in onze huidige maatschappij. Twee of meer familiesystemen komen samen en vormen samen (part-time) een nieuw gezin. Dit kan voor veel onrust en onduidelijkheid zorgen. Vaak niet goed bespreekbaar maar zeer voelbaar en merkbaar in de onderstroom.

Wat is er nodig om de rust weer enigszins te herstellen? Met behulp van een opstelling krijgen partners meer inzicht in de situatie en welke bewegingen zorgen voor ontspanning in het nieuwe systeem.

Neem hier contact op voor meer informatie

1 op 1 coaching

Kind in de knel

Het meisje had last van onverklaarbare buikpijnen. Artsen konden niks vinden maar het verstoorde de nachtrust van haar en van haar moeder in extreme mate. De buikpijnen waren na de scheiding begonnen toen ze met moeder verhuisde naar een andere stad. In de opstelling werd zichtbaar dat het meisje op een onbewuste laag voor haar moeder wilde zorgen. Nadat de orde in het systeem was hersteld konden beide meer ontspannen. Ook vader kreeg een passende plek. Na verloop van tijd verdwenen de pijnen als vanzelf.

Kinderen kunnen in scheidingssituaties enorm in de knel raken. Ze ervaren vaak een loyaliteitsconflict en vinden het moeilijk om eerlijk en open aan ouders te vertellen wat ze vinden uit angst ouders teleur te stellen.

Ze wringen zich dan in allerlei bochten om het systeem in balans te houden. Dit is noch hun taak noch hun verantwoordelijkheid. Door het werken met opstellingen met matjes kan een kind op een simpele maar zeer effectieve wijze zichtbaar maken wat in woorden nog niet zo makkelijk kan worden weergegeven.

Neem hier contact op voor meer informatie

Wat is mijn plek

Organisatieopstellingen

Het waren pioniers in een nieuwe markt. Met hun jeugdige flair hadden ze de start-up succesvol van de grond gekregen. Al snel groeiden ze uit hun huiskamer kantoor en kwam er personeel bij. De bedrijfsresultaten waren nog steeds goed maar op een of andere manier kostte de bedrijfsvoering hun steeds meer energie. In de opstelling werd helder dat ze vanuit hun passie vooral verbonden waar met de missie van het bedrijf en minder met hun team. Het team voelde zich stuurloos en had behoefte aan contact. Vanuit de verbinding konden ze samen kijken naar de missie en voelden ze zich intrinsiek gemotiveerd om een significante bijdrage te leveren aan de groei van de organisatie.

Steeds meer managers maken gebruik van de mogelijkheid om met behulp van organisatieopstellingen naar hun eigen bedrijf, afdeling of team te kijken.

Bij organisatieopstellingen werken we met ervaren representanten die zonder kennis van het bedrijf of de kwestie een helder beeld kunnen geven waar de systeemdruk zit binnen een organisatie en welke bewegingen helpend zijn om de orde te herstellen.

Neem hier contact op voor meer informatie

vrije opstelling

Systemische supervisie

In de begeleiding van de client kreeg ze steeds een benauwd gevoel wanneer het ging over de relatie met diens partner. Datzelfde gevoel merkte ze trouwens ook in de begeleiding van de leidinggevende van het team dat ze coachte. Iets in zijn houding of zijn kritische blik bracht haar telkens even van haar stuk. In de supervisie kwam ze erachter dat dit haar onbewust herinnerde aan de kritische houding die zij als kind had ervaren bij haar eigen vader. Door als volwassene in zijn ogen te kijken kon ze dit gevoel een plek geven. De volgende keer dat ze de leidinggevende ontmoette zag ze hem met heel andere schone ogen.

In de systemische supervisie kijken we zowel naar het functioneren van teams als naar het individu. Welke dynamieken worden zichtbaar? Wat werkt wel en wat werkt niet?  Er is ruimte om te experimenteren en al doende te ervaren welke bewegingen of interventies reacties teweegbrengen binnen het systeem. Hoe zit het met de (volg-)orde, binding en balans van geven en nemen? Waar kan er mogelijk iets hersteld worden?

Systemische supervisie is ook geschikt voor begeleiders en coaches die in de begeleiding aanlopen tegen persoonlijke thema’s  of hun eigen rol of functioneren nader willen bekijken vanuit het systemische perspectief.

Neem hier contact op voor meer informatie

familieopstelling en bedrijfsopstelling

HOE WERKT EEN OPSTELLING

Wat is systemisch werk of een opstelling?

Systemisch werk is een manier om te kijken naar wat zich afspeelt binnen een systeem. Ieder mens werkt en leeft in verschillende systemen. Zo ben je onderdeel van je familie en gezin maar ook van je werk- en vriendenkring, je sportclub of de buurt. Een familiesysteem omvat verschillende generaties en is als het ware een onzichtbare lijn, die jou verbindt met je voorouders.

Ook op het werk hebben we te maken met systemen. Een oprichter/eigenaar voelt vaak een andere verbinding met het bedrijf, dan iemand in loondienst. Iemand met een langer dienstverband ervaart een andere rol en een andere plek dan iemand die net begint met werken. Ook is het hier van belang dat er een goede balans is tussen geven en nemen (arbeid - arbeidsvoorwaarden of salaris - arbeidsprestatie).

Onbewust kan je als lid van een systeem verstrikt raken in het lot van een ander. Dit noemen we lotsverbondenheid; dat komt met name voor tussen ouders en kinderen, broers en zussen en tussen partners.

Hoe werkt een opstelling “doen”?

Met een opstelling krijg je op een bijzondere manier zicht op het krachtveld dat -vaak onzichtbaar- een grote invloed heeft op het thema of vraagstuk van de vraagsteller. De begeleider van de opstelling stelt een paar vragen om te verkennen wat er mogelijk onbewust allemaal nog meer meespeelt. Dan bepalen de begeleider en de vraagsteller welke elementen of personen worden opgesteld. De vraagsteller nodigt andere deelnemers uit om deze personen of factoren te vertegenwoordigen, ‘te representeren’ in een opstelling.

Een representant is iemand, die bereid is om voor de vraagsteller in de familieopstelling een persoon of ‘iets’ te vertegenwoordigen. Iedereen kan representant zijn. Je hoeft hiervoor niet over bepaalde vaardigheden of ervaring te beschikken. Wel is een open houding en een respectvolle en integere benadering richting cliënt en de vraag, belangrijk voor het werken met opstellingen.

Hoe gaat het dan?

De vragensteller plaatst jou als representant van een bepaald familielid op een bepaalde plek in de ruimte met je gezicht een bepaalde kant op, op basis van hoe hij/zij dat ervaart. Jij hoeft daar niets in te doen. Het enige wat je doet is je bewust worden van wat je voet en wat je denkt en te ervaren hoe het is om daar te staan. Je zal verbaasd staan wat je ervaringen dan zijn. De begeleider zal je vervolgens vragen: “Hoe is het om daar te staan? Wat voel je wat denk je?” Je mag dan gewoon zeggen wat je voelt en denkt. Het bijzondere is dat wat je voelt informatie geeft over het systeem waar je als representant in geplaatst bent. Een bijzondere ervaring, die bijna niet te beschrijven valt. Het een keer doen is het beste.

Waarom zou je als representant mee doen met een familieopstelling?

Sommige mensen denken dat je er als representant alleen maar bent om de opstelling voor de vraagsteller mogelijk te maken.

Voor de vraagsteller is het een bijzondere ervaring om zijn/haar vraag uitgewerkt te zien worden door de representanten in een opstelling. Het is alsof je naar een film zit te kijken met jezelf in de hoofdrol. De representanten vertegenwoordigen belangrijke personen -  bijvoorbeeld vader, moeder, broer of zus- of 'iets'; elementen - zoals liefde, dood, familiegeheim, autonomie of de organisatie. De representanten nemen waar, wat zij op een door de vraagsteller bepaalde plek, ervaren. Dit kunnen fysieke als emotionele ervaringen zijn, vaak bepaald door de onderlinge verhoudingen en de plek van de representanten binnen de opstelling.

De begeleider werkt stapje voor stapje zorgvuldig met de informatie die hij/zij uit dit veld verkrijgt met behulp van de representanten, zodat de opstelling zich veilig en zorgvuldig kan ontvouwen. Elke interventie of beweging in het veld (de opstelling) heeft invloed op de deelnemers en zij geven hun ervaringen en sensaties weer door waardoor er belangrijke informatie zichtbaar kan worden.

Wat levert het mij als representant op?

Er is ook nog een andere, misschien nog wel belangrijkere reden om als representant mee te doen met een opstelling: het levert vaak iets voor jezelf op. De ervaring leert dat je nooit ‘zomaar’ wordt gevraagd voor de positie waar je komt te staan. Vaak ervaren representanten dat ze het antwoord hebben gekregen op een vraag waar ze zelf al langer mee rond liepen. Of dat ze opeens meer begrip of inzicht hebben gekregen hoe een ander een bepaalde situatie heeft ervaren.

Een familieopstelling op een dieper niveau kan lang doorwerken. Het kan zijn dat een representant in eerste instantie niet het idee heeft dat er veel is gebeurd, maar na verloop van tijd erachter komt dat er wel degelijk dingen veranderd zijn. Zelfs maanden later kan ook de representant ervaren dat de opstelling nog doorwerkt en dat er nieuwe kwartjes vallen. Een prachtige ervaring om een keer te beleven; als je met een vraag loopt en daar eens op een andere manier naar wilt kijken of als je een keer wilt representeren.

Opleiding en ervaring

 • 2014 Systemisch Werken basis
 • 2014 Systemic Ritual  - Daan van Kampenhout
 • 2015 Systemisch Werken Verdieping
 • 2015 Systemic Ritual - Daan van Kampenhout
 • 2015 Eén op één - Opstellingenwerk
 • 2015 Kind in Balans - Ingrid Dykstra
 • 2015 Adoptie opstellingen - Hilbrand Westra
 • 2015 Organisatie opstellingen - Paul Zonneveld
 • 2015 Assistent Trainer Systemisch Werken basis
 • 2016/17 Systemische Onderwijswerkplaats
 • 2016/17 Stel Maar Op – begeleiden van familieopstellingen
 • 2016 Familieopstellingen Kinderen & Jongeren – Ingrid Dykstra
 • 2016 Jij hoort bij ons - Marianne Franke
 • 2017 Masters of Movement
 • 2017 Assistent Trainer Systemisch Werken Verdieping (2)
 • 2017 MC Scheiden of blijven - Marianne Langemeijer en Kita Bronda
 • 2017 Opstellen met ziektebeelden - Stephan Hausner
 • 2017 Stiefplancoaching
 • 2017 Systemic Ritual - Daan van Kampenhout

Diverse intervisie trajecten en opstellingendagen bij verschillende opstellers waaronder Annemieke Groot, Bouke de Boer, Evelien Hoogeweg , Lidwien van Wissen, Marieke Soutberg, Paul Zonneveld, Wibe Veenbaas e.a.

Systemisch Werk door middel van: familieopstellingen, organisatie opstellingen, tafelopstellingen en systemische coaching