Systemische supervisie

vrije opstelling

In de begeleiding van de client kreeg ze steeds een benauwd gevoel wanneer het ging over de relatie met diens partner. Datzelfde gevoel merkte ze trouwens ook in de begeleiding van de leidinggevende van het team dat ze coachte. Iets in zijn houding of zijn kritische blik bracht haar telkens even van haar stuk. In de supervisie kwam ze erachter dat dit haar onbewust herinnerde aan de kritische houding die zij als kind had ervaren bij haar eigen vader. Door als volwassene in zijn ogen te kijken kon ze dit gevoel een plek geven. De volgende keer dat ze de leidinggevende ontmoette zag ze hem met heel andere schone ogen.

In de systemische supervisie kijken we zowel naar het functioneren van teams als naar het individu. Welke dynamieken worden zichtbaar? Wat werkt wel en wat werkt niet?  Er is ruimte om te experimenteren en al doende te ervaren welke bewegingen of interventies reacties teweegbrengen binnen het systeem. Hoe zit het met de (volg-)orde, binding en balans van geven en nemen? Waar kan er mogelijk iets hersteld worden?

Systemische supervisie is ook geschikt voor begeleiders en coaches die in de begeleiding aanlopen tegen persoonlijke thema’s  of hun eigen rol of functioneren nader willen bekijken vanuit het systemische perspectief.

Neem hier contact op voor meer informatie