Systemisch consult

je verlangen leven

Ze voelde veel onrust op het werk. Hoewel ze haar best deed had ze niet het gevoel dat ze gewaardeerd werd. In de opstelling bleek dat ze nog steeds onbewust op zoek was naar de waardering van vader. In de scheidingsperiode had ze destijds meer de kant van moeder gekozen. Tijdens de opstelling werd duidelijk dat ze als volwassene de waardering meer bij zichzelf had te zoeken, dat zorgde meteen voor meer rust op het werk.

In een systemisch consult kijken we één op één naar jouw vraagstuk vanuit systemisch perspectief. Door het opstellen in de ruimte krijg je letterlijk een ander zicht op dat wat er speelt. Je kunt de situatie vanuit verschillende, nieuwe perspectieven bekijken. Dit geeft nieuwe ruimte voor een andere zienswijze of aanpak.

Vragen kunnen betrekking hebben op onder meer loopbaan, gezinssituatie, toekomstperspectief, het maken van keuzes en het doorbreken van hardnekkige patronen.

Neem hier contact op voor meer informatie