EVELINE DEN BOOGERT 

COACH, TRAINER, KINDBEHARTIGER EN SYSTEMISCH WERK

eveline den boogert coach trainer systemisch werker

HOE GAAT HET MET JE?

Het gaat niet. Je loopt vast. Je twijfelt. Je zit niet op de juiste plek. Het wordt thuis teveel.

Als het niet gaat op je werk in je studie of in je persoonlijk leven dan kan je daar stress van ondervinden. Dit kan leiden tot onzekerheid, burn-out of depressie. Door stil te staan bij je eigen ontwikkeling kun je erachter komen wat je wilt. Wat je nodig hebt om in balans te komen. Zo ben je beter in staat om je persoonlijke doelen te bereiken.

Er is vaak meer aan de hand dan je denkt. Je dagelijks handelen wordt mede bepaald door de systemen waarbinnen je functioneert: je familie, je werk, je sociale leven. Het begint met het herkennen van niet-functionele patronen. Vanuit dit inzicht werken we samen aan helpende gedachten, heldere doel en nieuw en wenselijk gedrag.

Je moet het zelf doen en je hoeft het niet alleen te doen!

Bij mij kun je o.a. terecht oa met vragen over: burnout, overspannen, stressklachten, leren omgaan met persoonlijke belemmeringen zoals moeilijk nee zeggen en grenzen stellen, perfectionisme, faalangst, vermoeidheid, somberheid, conflicthantering, loopbaanvraagstukken en re-integratie.