oorzaken stress

OORZAKEN STRESS

Veel verschillende situaties kunnen stress veroorzaken. Een hoge werkdruk is een vrij bekend voorbeeld, maar ook ziekte of overlijden van een naaste kan voor veel stress zorgen. Toch is niet iedereen even gevoelig voor stress. Dit heeft te maken met de balans tussen de draagkracht die je hebt en de draaglast die je te verduren krijgt. Als je een hoge draagkracht hebt, kun je meer of grotere stressvolle situaties aan dan iemand die een lage draagkracht heeft.

Eigenschappen die je kwetsbaarder maken voor stress zijn: 

OORZAKEN STRESS OP HET WERK

 • Perfectionisme
 • Ambitie
 • Prestatiegerichtheid
 • Competitie
 • Vaak twee dingen tegelijk doen
 • Veel van jezelf eisen en 'moeten'
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Streven naar waardering van anderen
 • Moeilijk 'nee' kunnen zeggen, grenzen kunnen aangeven of voor jezelf kunnen opkomen
 • Moeilijk steun kunnen vragen
 • Gevoelens slecht kunnen uiten
 • Pessimisme en een weinig positieve kijk op je eigen prestaties

OORZAKEN STRESS IN HET DAGELIJKSE LEVEN

 • Het overlijden van een geliefde
 • Echtscheiding
 • Werkeloos raken
 • Toename financiële verplichtingen
 • Trouwen
 • Verhuizen
 • Chronische ziekte of letsel
 • Emotionele problemen (depressie, angst, woede, verdriet, schuldgevoel, een laag zelfbeeld)
 • De verzorging van een oudere of ziek familielid
 • Traumatische gebeurtenis, zoals een natuurramp, diefstal, verkrachting of geweld tegen u of een geliefde.

Het kan ook dat de spanning verantwoordelijk voor stress vanuit jezelf komt en niet door factoren buitenaf veroorzaakt wordt. Met name het zorgen maken levert dan de stress op. Draaglast en draagkracht dienen elkaar in evenwicht te houden. De positieve dingen zullen ervoor zorgen dat de negatieve dingen niet zo’n grote impact hebben op ons leven. Als die balans uit evenwicht raakt voor een korte periode kan dit doorgaans niet zoveel kwaad. Mocht je echter een intense of lange periode meemaken waarin er (te)veel wordt gevergd van je draagkracht, kan dit voor een overmatig stressniveau zorgen. Op dat moment is het nuttig om hulp in te schakelen en stress actief aan te pakken. Dit kan door bijvoorbeeld je positieve elementen in je leven te verhogen of, als je stress al wat verder gevorderd is, een behandeling zoeken om actief aan de slag te gaan met je stress.

Heb je al een tijd lang last van stress en heb je het vermoeden dat je last van één van bovenstaande problemen hebt? Doe dan de zelftest. De test geeft je een duidelijk beeld of je mogelijk last hebt van psychische problemen.

 

oorzaken stress

OORZAKEN STRESS STUDENTEN

Onder studenten neemt de druk aanzienlijk toe zo blijkt uit diverse onderzoeken en de oorzaak ligt niet alleen in het bindend studieadvies.

Steeds meer studenten hebben dus last van psychische klachten. Zou de druk verminderen door het verlagen van het maximale aantal studiepunten? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu concludeerde dat het bindend studieadvies tot meer psychische klachten leidt. Diverse andere onderzoeken noemen echter ook andere belangrijke factoren. De oorzaak zou vaak liggen bij het combineren van een studie, een bijbaan, soms een bestuursfunctie en sociale contacten. Ook is er nog de druk om te voldoen aan het perfecte plaatje, wat versterkt wordt door social media. Het aantal prikkels voor studenten is enorm, stelt ook Bert van der Zwaan, oud-rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Volgens hem ligt het probleem niet bij het bindend studieadvies. Deze is volgens hem juist heel succesvol: het verhoogt de kwaliteit van het onderwijs en beheerst de groeiende studentenstromen. "Er is nooit vastgesteld dat studie de belangrijkste factor is voor stress onder studenten," stelt Van der Zwaan. "Er zijn zelfs aanwijzingen dat het aantal uren dat studenten feitelijk studeren nog steeds terugloopt."

BALANS
Stress kan veel negatieve gevolgen hebben en het is belangrijk dat deze voorkomen worden. Of dit gebeurt door het verlagen van het maximale aantal studiepunten is nog maar de vraag. In het Science Café over Stress werd gesteld dat sommige mensen gevoeliger zijn voor stress dan anderen. Je reactie op stress is zowel genetisch bepaald als afhankelijk van je karakter en de mate waarop je op een voorval voorbereid bent. Het verlagen van de studielast zal dus niet voor iedereen dé oplossing zijn. In zowel het Science Café over Stress als de lezing ‘Druk: té is nooit goed’ werd wel de tip gegeven voor jezelf de balans te vinden om stress tegen te gaan. Misschien doen studenten wel te veel naast hun studie en putten ze zichzelf dáármee uit. Met het verlagen van het maximale aantal studiepunten geef je studenten de kans nog meer naast hun studie te doen. Zal het voor nog meer stress zorgen?

Bron: Universiteit Utrecht

WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN?

Burn out / Stress Coaching herstelt  het - verstoorde - evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. Je krijgt inzicht in de oorzaken en leert nieuwe vaardigheden op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Dit zorgt voor een gezondere balans.

Onderdelen van het coachingstraject:

 • Biologisch herstel; stress zorgt ervoor dat er stresshormonen vrijkomen die van invloed zijn op jouw immuunsysteem en op je stemming. Door het plannen van bewuste herstelmomenten reduceer je de stressklachten.
 • Energiebalans: welke activiteiten geven energie en welke vreten energie? Je krijgt meer grip op jouw energiehuishouding. Dit geeft balans, rust en regelmaat.
 • Grondoorzaken: wat zijn jouw persoonlijke waarden en overtuigingen? In welke systemen functioneer je en hoe word je daardoor beïnvloed?
 • Persoonlijke strategieën: hoe ga jij nu om met stressvolle situaties en hoe kun je dit verbeteren?
 • Externe stressoren: welke omstandigheden hebben invloed op jouw stressbeleving en welke aanpassing zijn daarin mogelijk.

Elk traject is persoonlijk en op maat gemaakt. De lengte en duur van het traject zijn individueel. Een richtlijn is 6 tot 8 sessies voor langdurig en blijvend herstel.

Eveline den Boogert | coach | trainer | systemisch werker | kindbehartiger

Je hoeft het niet alleen te doen.

In de coaching werken we samen aan een voorspoedig, grondig en langdurig herstel.