Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Certificaat Meldcode behaald – 27 januari 2017

Wat is de meldcode?

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat u als professional het beste kunt doen als u vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt u stap voor stap door het proces. Vanaf het moment dat u iets vermoedt tot aan het moment dat u eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.

De vijf stappen van het basismodel meldcode in het kort:

  1. In kaart brengen van signalen
  2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk geweld
  3. Gesprek met de cliënt
  4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling: inscha en risico, aard en ernstvan het geweld
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden

Verplichte meldcode

Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werkt! Professionals die werken
met een meldcode grijpen drie keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk geweld
en kindermishandeling. De meldcode wordt verplicht voor de volgende sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie, politie.