GECERTIFICEERD MELDCODE HUISELIJK GEWELD 

Wat is de meldcode?

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat u als professional het beste kunt doen als u vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt u stap voor stap door het proces. Vanaf het moment dat u iets vermoedt tot aan het moment dat u eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.

De vijf stappen van het basismodel meldcode in het kort:

  1. In kaart brengen van signalen
  2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk geweld
  3. Gesprek met de cliënt
  4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling: inschatting risico, aard en ernst  van het geweld
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden

Verplichte meldcode

Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werkt! Professionals die werken met een meldcode grijpen drie keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode wordt verplicht voor de volgende sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie, politie. Zorg dat u hier op bent voorbereid! Met het basismodel in handen ontwikkelt u gemakkelijk een meldcode op maat voor uw organisatie.