HET EFFECT VAN OPSTELLINGEN BIJ STRESS EN BURNOUT

Systemisch werk en familieopstellingen geven veel inzicht. Het is een mooie nieuwe manier om naar de oorzaken en de oplossingen van je stress te kijken.

 

WAT IS STRESS EN BURNOUT

Stress brengt het lichaam in staat van paraatheid. Het stelt je in staat extra alert te reageren en geconcentreerd te werken. Na afloop van zo’n situatie stroomt de spanning vanzelf weg en komt het lichaam, de ademhaling en de geest weer tot rust. 'Gezonde' stress is functioneel en is 'gezond' zolang de eisen die aan iemand worden gesteld of die iemand aan zichzelf stelt, niet hoger zijn dan wat de persoon aankan. De draaglast (de belasting) en de draagkracht (de belastbaarheid) zijn dan met elkaar in evenwicht. Sommige situaties leveren stress op zonder dat deze functioneel is.  Chronische stress is niet meer 'gezond' en veroorzaakt overbelasting, hoe langer deze situatie duurt hoe erger de klachten, uiteindelijk raakt je uitgeput - burnout.

PSYCHISCHE OORZAKEN 

Stress en burnout blijken vaak lichamelijke verschijnselen te zijn waar psychische oorzaken aan ten grondslag liggen. Helaas is het niet altijd simpel om zelf de vinger op de zere plek te leggen en zelf inzicht te krijgen in het innerlijke conflict wat speelt. Soms weten we wat er speelt maar niet hoe we dit kunnen oplossen. En soms weten we eenvoudigweg niet welke gebeurtenissen in ons lichaam als stress zijn opgeslagen. Dat kan een gebeurtenis uit je eigen levensgeschiedenis zijn, maar zelfs  ook onverwerkte trauma’s van vorige generaties kunnen in je lichaam als stress vastzetten. Een opstelling kan helpen hier meer inzicht in te krijgen

Neem contact met me op als je meer wil weten of stress en/of burnout

HOE GAAT EEN STRESS OPSTELLING IN ZIJN WERK

In een opstelling over stress kun je op verschillende manieren te werk gaan. Soms is het heel duidelijk wat de bron van je stressgevoelens is. Een drukke baan, de combinatie werk-gezin, jezelf overvragen of onderschatten, een relatie die niet lekker loopt, ziekte of zorgtaken voor een dierbare. Een willekeurige greep uit de zee van mogelijkheden die de bron vormen van stress of burnout. Wanneer de oorzaken duidelijk aanwijsbaar zijn, stellen we deze op en kijken naar hun onderlinge samenhang en invloeden. Ook kijken we naar je hulpbronnen en hoe deze mogelijk voor verlichting kunnen zorgen. 

Soms is het echter niet zo expliciet of misschien zijn het oude patronen die ervoor zorgen dat jij in bepaalde situaties meer stress ervaart. Met behulp van een opstelling experimenteren we met verschillende elementen. Dan wordt bijvoorbeeld ook zichtbaar welke beweging of interventie verlichting kan brengen in jouw systeem.

"Ze dacht dat het vele werken de oorzaak van haar stressgevoel was. In de opstelling kwam ze erachter dat het kiezen voor zichzelf, door het bewust inlassen van vrije tijd, haar juist stress opleverde. Deze zogenaamde vrije tijd moest namelijk ook nuttig besteed worden. Want dat had ze meegekregen vanuit haar systeem van herkomst. Een ondernemersgezin waar iedere minuut effectief besteed moest worden. Toen ze zich dat realiseerde, kon ze werkelijk ontspannen in haar zelfgekozen vrije tijd."

FAMILIEOPSTELLINGEN GEVEN INZICHT

kind in de knel

Systemisch werk en de daaruit gekomen methode van familieopstellingen is een manier om naar je stress te kijken. Een familieopstelling is een driedimensionale verbeelding van de systemische achtergrond van jouw vraag of klacht. Met deze methodiek die veel gebruikt wordt binnen coaching en therapie kun je ook naar andere problemen of terugkerende thema's in je leven, die je graag wilt veranderen, kijken. Aan de hand van systemisch werk, ofwel opstellingen, kunnen patronen vanuit het verleden, bepaalde problemen of gedrag zichtbaar en helder worden. De opstelling maakt verborgen belemmeringen of verstrikkingen binnen een systeem, gezin of organisatie, zichtbaar en hanteerbaar. Het biedt mogelijkheden om eigen thema’s op een ander niveau te leren kennen en daardoor nieuwe manieren te vinden om ermee om te gaan.

 

SYSTEEM VAN HERKOMST

In familieopstellingen wordt er gekeken naar de invloed van het systeem van herkomst. Het blijkt dat veel mensen zo sterk aan hun familie gebonden blijven dat dit zeer veel invloed heeft op hun eigen functioneren, op hun relatie en op hun kinderen. Heel vaak blijken er dan op onbewust niveau verstrikkingen te zijn. Verstoringen in familierelaties zijn van grote invloed op een mensenleven.

ANDERE THEMA'S VOOR EEN OPSTELLING:

 • Stress / burnout
 • Ziektes en symptomen
 • Relatieproblemen / verstoorde familierelaties / geen plek hebben binnen het gezin
 • Depressieve gevoelens / negatief zelfbeeld 
 • Regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet
 • Schuldgevoelens 
 • Te groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Jezelf niet gekend of gezien voelen
 • Bindingsangst of verlatingsangst
 • Verwerken van een scheiding / verlies van een naaste door overlijden
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak

STRESS OPSTELLINGEN IS ONDERDEEL VAN SYSTEMISCH WERKEN

Systemisch Werk door middel van: familieopstellingen, organisatie opstellingen, tafelopstellingen, stress opstellingen en systemische coaching

Hulp bij Stress en Burnout door middel van (familie-) opstellingen.